alhamdulillah, kini SMK Ma’arif 2 Gombong sudah ada Badan Usaha Milik Sekolah – Semoga dapat menambah kualitas dan peningkatan manajemen sekolah. Aamiin